Opiniones

Valoració mitjana dels nostres clients
4.8 sobre 5
Envios GRATIS

Condicions d'Ús

Aquest Lloc web conté textos elaborats amb finalitats merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l'usuari a casos concrets.

En aquesta web es detallan els serveis oferits per “Oasis Decor”. El seu ús implica l'acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre aquestes:

a) L'ús d'aquesta web està dirigit a persones majors d'edat.

b) “Oasi Decor” podrà modificar el contingut de la web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense previ avís. No obstant això, no es modificaran els preus en les comandes que hagen sigut completats.

c) “Oasi Decor” puede posar a disposició de el usuari enllaços o altres elements que permeten l'accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d'aquestes pàgines enlazadas, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seua veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se.En tot cas, “Oasi Decor” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

d) Els preus indicats en la web, d'haver-los, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptiblés de canvis sense previ avís.

e) No és necessari registrar-se en la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per a navegar per aquesta.

f) “Oasi Decor” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap mal causat per l'ús d'aquest lloc.

g) “Oasi Decor” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant això, suspendre la prestació d'aquests, unilateralment i sense previ avís.

h) “Oasi Decor” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, producidos per un mal ús d'aquesta web per part del client.

i) L'usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferits en ella per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic o a aquestes condicions.

j) “Oasi Decor” no es responsabilitza dels virus que tinguen el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtindre resultats negatius per a un sistema informàtic.

k) “Oasi Decor” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Oasi Decor” es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari considere que existeix en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifique de forma immediata a l'administrador del lloc web.

l) Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, “Oasi Decor” no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l'accés a la pàgina web.

m) Les opinions abocades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de “Oasi Decor”. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal. L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

n) Els preus mostrats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) legalment aplicable i s'indiquen en euros. Llevat que s'indique expressament el contrari, els preus indicats no inclouen les despeses d'enviament."

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitze dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquesta web.