Opiniones

Valoració mitjana dels nostres clients
4.8 sobre 5
Envios GRATIS

Ofertes especials

Dret de desistiment per a consumidors i usuarisTé vosté dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vosté o un tercer per vosté indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns,

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vosté notificar-nos: a l'atenció d'Oasi *Decor, C.B., amb domicili en C/ Marqués de Cometes, 12 - Local 2 – 03501 Benidorm (Alacant), telèfon 965069237 i adreça d'email info@oasisdecor.com.  la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment (només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l'atenció d'Oasi *Decor, C.B, C/ Marqués de Cometes, 12, local 2, 03501 Benidorm (Alacant), info@oasisdecor.com:

– Per la present li comunique/comuniquem (*) que desistisc del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

– Demanat el/rebut el (*)

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels amb-*sumidores i usuaris (només si el present *for-*mulario es presenta en paper)”

– Data

(*) Ratlle's el que no escaiga.  
Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per part seua, li retornarem tots els pagaments rebuts de vosté, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seua part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vosté per a la transacció inicial, llevat que hi haja vosté disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reembossament. Podrem retindre el reembossament fins a haver rebut els béns, o fins que vosté haja presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es complisca primer.

- Recollirem els béns
- Deurà vosté assumir el cost directe de devolució dels béns
- Es calcula que aquest cost s'eleva a aproximadament 19,90 euros com a màxim”.

Només serà vosté responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.


Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referisquen a:

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats,